Powered by Smartsupp

Vyhľadávanie

Protokol o nábehu podlahového vykurovania pred montážou parkiet

Protokol o nábehu podlahového vykurovania pred montážou parkiet

Pred tým, ako sa na podlahu, v ktorej je zabudované podlahové vykurovanie, sa začnú montovať parkety (či už celoplošne nalepené, alebo pokladané plávajúcim spôsobom), musí byť zabezpečené, že podlaha je suchá (viď parametre uvádzané v časti o vlhkosti podlahy) a stabilná.

Stabilita podlahy sa docieli nielen správnou aplikáciu a zhutnením betónu, ale aj jej tepelným zaťažením. Z toho dôvodu je pred pokladaním parkiet urobiť tzv. tepelný nábeh podlahového vykurovania.
 
Jeho priebeh vyzerá nasledovne.

0-21 deň odležanie nového vyrovnávacieho poteru
21-26 deň začneme zvyšovať teplotu vykurovacej vody z 15 °C denne o 5 °C až do dosiahnutia max. vykurovacieho výkonu 45°C
26-33 deň vykurujeme tak, aby sa udržala konštantná teplota vykurovacej vody 45 °C bez prerušenia
33-37 deň začneme teplotu vykurovacej vody postupne znižovať denne o 5 °C až sa na 37 deň dosiahne teplota 25 °C
37-44 deň podlahové vykurovanie odstavíme
44-49 deň vykurujeme pri teplote vykurovacej vody 45 °C
49-51 deň znižujeme teplotu vykurovacej vody na 25 °C
 

Podobné otázky

20 rokov skúseností PARKETT MANN s podlahami zúročené do komplexných rád a tipov pre výber novej podlahy, informácie o správnej montáži aj starostlivosti o parkety: