Powered by Smartsupp

Vyhľadávanie

Podlahové vykurovanie a výber vhodných parkiet

Podlahové vykurovanie a výber vhodných parkiet

Stále častejšie používaným spôsob vykurovania interiérov je vykurovanie priestorov podlahovým vykurovaním. Parkety ako materiál vyrábaný z dreva (aj laminátové parkety v sebe obsahujú až 92 % dreva) reagujú na zmeny teploty tak, že menia svoj rozmer (napúčajú a zosychajú).

Výrobcovia, ktorí vyrábajú parkety priamo pri jednotlivých výrobkoch, uvádzajú ich vhodnosť na použitie pri podlahovom vykurovaní a v takom prípade aj špecifikáciu druhu podlahového vykurovania, na ktoré je parkety možné pokladať. Výber vhodných parkiet a riešenie pokladania parkiet odporúčame prenechať na odborníkov. 

Aby ste sa vedeli pri komunikácii s predajcami orientovať aj v tejto oblasti, je dôležité vedieť pár základných informácií:

Tepelný odpor parkiet, alebo tepelná vodivosť

Sú to parametre, ktoré sú pri výbere vhodných parkiet rozhodujúce. Samozrejme, netreba zabúdať, že do tepelného odporu je potrebné pri plávajúcich podlahách zarátať aj tepelné odpory podložiek a pri celoplošne lepených parketách aj lepidlo. Tepelný odpor všetkých vrstiev materiálov nad betónom, ktorý by ste nemali presiahnuť pri teplovodnom podlahovom vykurovaní je 0,15 m2K/W.

Maximálna povrchová teplota parkety

Aby sa zabránilo deformovaniu a zničeniu parkety vysokým teplom, je potrebné zabezpečiť, aby pri vykurovaní podlahy nikdy nepresiahla povrchová teplota parkety pri laminátových parketách 27°- 29C (podľa požiadaviek jednotlivých výrobcov parkiet) a pri drevených parketách 25 °C.

Pokladanie parkiet na elektrické podlahové vykurovanie

Samotní výrobcovia neodporúčajú pokladať parkety na elektrické podlahové vykurovanie, najmä v tom prípade, keď nie je zabezpečené rovnomerné prehrievanie položených parkiet (pri teplovodnom vykurovaní to zabezpečuje vrstva betónu, ktorá je nad rúrkami a vďaka nej je teplo z vykurovacích rúrok rovnomerne rozvedené do celého povrchu podlahy a parkety následne toto rovnomerne rozložené teplo prevedú na svoj povrch). V prípade, že chcete použiť elektrické podlahové vykurovanie, odporúčame, aby v prípade vykurovania odporovým drôtom bol tento systém zaliaty betónom, alebo boli použité elektrické vykurovacie fólie. V každom prípade by celkový tepelný výkon podlahového vykurovania nemal presiahnuť 80W/m2 a povrchová teplota parkiet hore uvedené teploty.

Pokladanie drevených parkiet na podlahové vykurovanie

Pri takejto kombinácii jednoznačne odporúčame, aby boli parkety pri pokladaní celoplošne nalepené o podklad. Tým sa nielen zníži tepelný odpor podlahy, ale aj zníži riziko jej zmeny rozmerov.

Pokladanie parkiet na podlahové vykurovanie plávajúcim spôsobom

V takomto prípade musí byť pod parketami použitá parozábranná PE fólia s min. hrúbkou 0,02 mm a špeciálna podložka na podlahové vykurovanie, ktorá zabezpečí pri svojom nízkom tepelnom odpore rovnomerné rozloženie a prechod tepla do parkety. Určite si pri nákupe pozrite, či podložka, ktorá vám bola doporučená, má výrobcom udávaný parameter tepelného odporu, prípadne má tieto údaje v certifikáte výrobku a je na takéto použitie vhodná. Riešenie alternatívnymi materiálmi, ako je kartón, textilné podložky a ďalšie necertifikované výrobky, môžu spôsobiť to, že budete vykurovať ,,teplý prameň“, pod svojim domom, alebo podložky nedokážu znížiť krokový a akustický hluk. Vždy si teda žiadajte podložku, ktorá ma preukázateľne certifikované vlastnosti a dokáže pri minimálnom tepelnom odpore maximálne eliminovať krokový a akustický hluk. Každý predajca by vám tieto parametre pre svoj ponúkaný tovar mal prezentovať.

Teplota podlahy po montáži

Teplota povrchu parkety pred montážou a následne trvalo po montáži nesmie byť nižšia ako 15 °C. Pred montážou to dosiahneme 48 hodinovou klimatizáciou parkiet v priestore, kde budú parkety následne položené, a ktorý je už na takúto teplotu vyhriaty. Po montáži túto minimálnu teplotu udržiavame temperovaním priestoru. V prípade iného druhu podlahového vykurovania, alebo iných špecifických požiadaviek na parkety, je potrebné tieto oznámiť predajcovi skôr, ako začnete s výberom parkiet.

Pozrite si ponuku podláh PARKETT MANN

Podobné otázky

20 rokov skúseností PARKETT MANN s podlahami zúročené do komplexných rád a tipov pre výber novej podlahy, informácie o správnej montáži aj starostlivosti o parkety: