Powered by Smartsupp

Vyhľadávanie

Vinylové podlahy a ich rozdelenie

Vinylové podlahy a ich rozdelenie

Do skupiny vinylových podláh spadá veľký objem výrobkov v rôznych prevedeniach od mnohých výrobcov. História výroby vinylových podláh siaha až do roku 1894, kedy sa tesne po objavení a zapatentovaní novej chemickej zlúčeniny PVC prvý krát objavil výrobok v podobe podlahovej krytiny, používajúci v sebe polyvinylchlorid.

Postupným vylepšovaním jeho vlastností, najmä použitím zmäkčovadiel – plastifikátorov, sa na trhu objavili podlahoviny podobné tým, ktoré si môžeme ešte pamätať spred 30 až 40 rokov, a ktoré sa vtedy ľudovo označovali podlahová guma, gumolín, linoleum, lino...

S vývojom tohto produktu prichádzali na trh rôzne prevedenia vinylových podláh.

Prvé a najmarkantnejšie rozdelenie vinylových podláh bolo členenie výrobkov na:

  • heterogénne prevedenie (výrobok zložených z viacerých vrstiev rôznych materiálov)
  • homogénne prevedenie (výrobok zložený z viacerých materiálov, ktoré ale nie sú rozdelené do vrstiev čím dosahuje výrobok po celej svojej hrúbke homogénnu – rovnorodú štruktúru).

 

Druhé zásadné rozdelenie vinylových podláh bolo podľa rozmeru. Tu poznáme dve základné skupiny:

  • Rolované prevedenie – výrobok je vyrábaný v nekonečných roliach rôznych šírok a dĺžok a dodávaný v podobe roliek.
  • Kusové prevedenie – výrobok je vyrábaný v rozmeroch podobných parketovým dielcom, alebo keramickým podlahám. Podrobnejšie sa budeme venovať práve kusovému prevedeniu, ktoré v posledných 10 rokoch zaznamenáva obrovský boom spojený s vývojom nových výrobkov a narastajúcim dopytom z trhu.

 

Kusové prevedenie vinylových podláh môžeme rozdeliť podľa viacerých kritérií:
 
a) dry back prevedenie vinylovej podlahy - vinylové dielce určené na celoplošné lepenie o podklad. Najčastejšie v heterogénnom prevedení a v hrúbkach od 2mm – 3 mm. Dielce sa nespájajú medzi sebou, ale iba celoplošne lepia o podklad. Výhodou  je nižšia nákupná cena najmä vďaka nižšej hrúbke. Nevýhodou je vyššia prácnosť pri montáži, prísne požiadavky na pevnosť a rovinnosť pokladu, nevyhnutnosť rešpektovať dilatačné škáry v podklade a  pri nesprávnej montáži alebo použití nesprávnych lepidiel aj možnosť tvorby škár medzi jednotlivými nalepenými dielcami. Do tejto skupiny sa zaraďujú aj výrobky so samolepiacou vrstvou. Ich použitie je však význame obmedzené, preto si na trhu nezískali väčšiu popularitu.

b) loose lay – ide o podobné prevedenie  ako v predchádzajúcej skupine, kde sa podlahové dielce vzájomne nespájajú, ale ani nelepia o podklad. Výrobok má hrúbku najčastejšie viac ako 5 mm a na podklad sa iba pokladá bez lepenia, fixujú sa iba okrajové zóny. Na našom trhu sa s takýmto prevedení  prakticky nestretnete.  Výhodou je rýchla a jednoduchá montáž, jednoduchá demontáž, prípadne výmena lamely, nevýhodou je vysoká obstarávacia cena a malý výber dekorov.

c) klikové prevedenie - z hľadiska histórie najmladší, ale z hľadiska nárastu jednoznačne najdynamickejšie sa rozvíjajúci typ. Vyrába sa prevažne v heterogénnom prevedení a jednotlivé lamely sú po svojom obvode opatrené klikovým spojom, ktorý umožňuje rýchle, jednoduché a najmä pevné spojenie jednotlivých podlahových dielcov. Výrobok je univerzálne použiteľný na montáž plávajúcim spôsobom  = bez spojenia s podkladovou vrstvou ale aj pre celoplošné nalepenie.

Rozdelenie vinylových podláh podľa skladby výrobku:


Práve toto rozdelenie vinylových podláh je dnes asi jedným z najdôležitejších kritérií, ktoré by zákazník mal poznať pred tým, ako sa rozhodne o definitívnom nákupe svojej novej vinylovej podlahy.
Heterogénne vinylové podlahy najmä v prevedení s klikovým spojom sa dnes rozdeľujú do 3 základných skupín:

  • Celovinylové prevedenie – častokrát označované aj názvom LVT (luxury vinyl tiles), jednotlivé vrstvy a jadro sú tvorené najmä z PVC. Až 70 % celosvetovo vyrábaných klikových vinylových podláh sa vyrába v takomto prevedení. Podiel sa postupne zmenšuje na úkor ďalších nasledujúcich výrobkov.
  • Vinylové podlahy s jadrom z HDF (drevovláknitá doska s vysokým stupňom zhustenia vlákien - cca 10 % podiel sa postupne pomaly zvyšuje). Ich nárast spomaľuje najmä handicap v podobe interakcie podlahy s vodou a vodnými parami – podlaha nie je vode odolná.
  • Vinylové podlahy s jadrom z kompozitného materiálu (najčastejšie zmes plastu a minerálnych plnív – krieda, cement...) cca 20 % podiel sa za posledné dva roky zdvojnásobil a očakáva sa jeho masívny nárast najmä z dôvodu tlaku na obmedzenie používania PVC

Podobné otázky

20 rokov skúseností PARKETT MANN s podlahami zúročené do komplexných rád a tipov pre výber novej podlahy, informácie o správnej montáži aj starostlivosti o parkety: