Powered by Smartsupp

Vyhľadávanie

Celovinylové prevedenie – LVT vinylové podlahy

Celovinylové prevedenie – LVT vinylové podlahy

Toto prevedenia patrí k najčastejšie sa vyskytujúcemu  prevedeniu vinylových podláh (až cca 70 %). Pri výbere by sa mal zákazník určite informovať na nasledujúce základné parametre a vlastnosti:
 • Celková hrúbka podlahy – hrúbka podlahy a tým aj hrúbka a pevnosť klikového spoja majú zásadný vplyv na životnosť podlahy, jej pevnosť a schopnosť vysporiadať sa s nerovnosťami podkladu. Čím je podlaha tenšia, tým je klikové spojene menej pevné, podlahové dielce sa môžu po montáži od seba oddeliť a vytvoriť tak škáry. Tenká podlaha kopíruje všetky nerovnosti podkladu a prípadné lokálne výstupky v podklade sa môžu otlačiť cez podlahu a tým môže dôjsť k lokálnemu predratiu. Odporúčame hrúbky min. 4,5 mm  a viac.
 • Hrúbka nášľapnej – úžitkovej vrstvy – tá určuje triedu použitia a zabezpečuje odolnosť podlahy pri opotrebovávaní trením ( chôdzou, posúvaním predmetov...).  Čím hrubšia je táto vrstva, tým ma podlaha v rovnakom priestore dlhšiu odolnosť a tým aj životnosť.  Odporúčame hrúbky 0,4 mm a viac
 • Prítomnosť stabilizačnej sklo textilnej vrstvy. Jej prítomnosť, umiestnenie v správnej výške – musí bez prerušenia frézovaním prechádzať až do klikového spoja a najmä hrúbka a hustota sklených vlákien zabezpečujú správnu rozmerovú stabilitu výrobku. Práve prítomnosť sklených vlákien stabilizuje výrobok pri vplyve zmien teploty a znižuje jeho rozťažnosť pod hranicu 0,25% (normou stanovená max. hodnota). Všetky certifikované výrobky musia dosahovať max. túto hodnotu. Preverte si to teda u svojho predajcu. Práve objemová rozťažnosť do veľkej miery eliminuje maximálny plošný rozsah, pri ktorom je možné podlahu pokladať bez dilatácie a určuje aj veľkosť dilatačných medzier.
 • Prítomnosť ftalátov a emisné triedy

Ftaláty – estery kyseliny ftálovej boli najstaršie a najrozšírenejšie používané zmäkčovadlá pri výrobe PVC. Dnes je ich podiel pri výrobe a zmäkčovaní PVC nižšie ako 29%. Väčšina výrobcov nahradila ich použitie inými druhmi zmäkčovadiel a certifikované výrobky sú prísne kontrolované na emisie týchto látok. Vzhľadom na popularitu tejto témy a rozsah informácií jej  venujem samostatný blok. Každý certifikovaný výrobok musí spĺňať emisnú triedu A resp. E1. Sú výrobcovia, ktorí už dnes výrazne znížili podiel prchavých látok vo svojich výrobkoch a tieto potom označujú emisnou triedou A+. Označovanie každého certifikované výrobku ukladá povinnosť výrobcovi  uviesť okrem iných dôležitých parametrov priamo na obale aj  emisnú triedu a normu,  podľa ktorej je jej hodnota stanovená  a kontrolovaná. Určite odporúčame, aby sa zákazník s touto témou u svojho predajcu oboznámil, alebo si dôkladne skontroloval obal výrobku a prítomnosť týchto informácií.

Typická skladba celovinylovej podlahy:

 • 1 - PU – polyuretánová krycia transparentná vrstva
 • 2 - vinylová úžitková transparentná vrstva v hrúbke od 0,3 – 0,7 mm – podľa jej hrúbky sú podlahy zaraďované do jednotlivých tried použitia:
  • 31 - bytové priestory
  • 32 - intenzívne zaťažované bytové a stredne zaťažované nebytové priestory
  • 33 - intenzívne zaťažované nebytové priestory
  • 41 - málo zaťažované priemyselné priestory
  • 42 - intenzívne zaťažované priemyselné priestory
 • 3 - dekoračná vrstva
 • 4 - nosné vrstvy a proti ťahová vrstva PVC
 • 5 - vystužovacia vrstva zo sklených vlákien v podobe mriežky alebo netkanej vrstvy sklených vlákien rôznej hustoty

Podobné otázky

20 rokov skúseností PARKETT MANN s podlahami zúročené do komplexných rád a tipov pre výber novej podlahy, informácie o správnej montáži aj starostlivosti o parkety: