Powered by Smartsupp

Vyhľadávanie

Požiadavky na podkladovú vrstvu pred montážou parkiet plávajúcim spôsobom

Požiadavky na podkladovú vrstvu pred montážou parkiet plávajúcim spôsobom

Podklad, na ktorý sa takto budú klásť parkety musí byť dostatočne:
  • rovný, nerovnosti podlahy musia byť menšie ako 3 mm na 2 bm podlahy
  • suchý, celková zvyšková vlhkosť podkladu nesmie byť vyššia ako 2% (pri podlahovom vykurovaní 1,8%), alebo pri anhydridových podkladoch 0,5%
  • pevný, keďže samotne podlahové dielce majú hrúbku od 7 mm do 15 mm, nedokážu samé preniesť zaťaženie, ktoré na nich pri používaní môže pôsobiť. Samotný podklad musí byť dostatočne pevný, aby nedochádzalo k prehýbaniu podlahy a tým k jej poškodeniu.
  • nedrolivý, pokiaľ by sa podklad už pred montážou drolil (rozpadal) bude dochádzať pri používaní podlahy k jeho ďalšiemu droleniu, čím sa môžu poškodiť zvukoizolačné podložky a drobný prach môže postupom času začať prenikať aj do priestoru nad podlahou.

Podobné otázky

20 rokov skúseností PARKETT MANN s podlahami zúročené do komplexných rád a tipov pre výber novej podlahy, informácie o správnej montáži aj starostlivosti o parkety: