Powered by Smartsupp

Vyhľadávanie

Parketár mi odporučil dilatovať parkety medzi miestnosťami. Je to nevyhnutné?

Parketár mi odporučil dilatovať parkety medzi miestnosťami. Je to nevyhnutné?

Keďže parkety sú vyrobené z materiálov, ktoré reagujú na zmeny vlhkosti (všetky drevené), ale aj na zmenu teploty (vinylové a kompozitné), menia svoje rozmery. Preto sa musí sa zabezpečiť umožniť parketám takto "pracovať".

Je  potrebné každú parketovú podlahu oddeliť od všetkých zvislých konštrukcií v interiéri dilatačnou škárou. Jej veľkosť je individuálna, od niekoľkých mm pri vinylových a kompozitných podlahách po niekoľko mm pri drevených podlahách. Každý výrobca uvádza vo svojich návodoch na montáž aj presné rozmery dilatačnej medzery a maximálne rozmery plochy, na ktoré môže byť položená parketa bez dilatácie. Tieto informácie nájdete v príbalovom letáku v každom balíku parkiet. Dilatačné medzery je následne možné prekryť soklovými lištami, prechodovými a ukončovacími profilmi alebo inými stavebnými úpravami.

Podobné otázky

20 rokov skúseností PARKETT MANN s podlahami zúročené do komplexných rád a tipov pre výber novej podlahy, informácie o správnej montáži aj starostlivosti o parkety: