Kolekcia WOODRIC

Ochrana, čistenie a údržba kompozitnej podlahy

Renovácia povrchu vinylových a kompozitných podláh prostriedkami Dr Schutz

Ochrana povrchu vinylovej a kompozitnej podlahy prostriedkami Dr Schutz

Ochrana novopoloženej vinylovej a kompozitnej podlahy prostriedkami Dr Schutz

Intenzívne čistenie vinylových a kompozitných podláh prostriedkami Dr Schutz

Čistenie a ochrana vinylovej a kompozitnej podlahy prípravkami Dr Schutz