Powered by Smartsupp

Vyhľadávanie

Elektrické podlahové vykurovacie filmy a plávajúce podlahy

Elektrické podlahové vykurovacie filmy a plávajúce podlahy

Elektrické podlahové vykurovacie filmy a plávajúce podlahy

Minerálne kompozitné podlahy ARBITON je už možné inštalovať na elektrické vykurovacie filmy. Ako na to?

Spoločnosť Decora, ako výrobca podložiek a rovnako aj minerálnych kompozitných podláh, oficiálne schválila použitie ich podláh značky ARBITON pre inštaláciu na elektrické vykurovacie filmy. Zákazníci tak získavajú pri dodržaní správneho postupu použitých materiálov možnosť využiť túto atraktívnu formu podlahového vykurovania bez straty záruky a funkčných vlastností podlahy. Aby bol celý vykurovací systém funkčný a najmä efektívny, je potrebné pri samotnej inštalácii dodržiavať nasledovné pravidla a použiť skladbu podlahy s materiálmi, ktorých vlastnosti garantujú dlhodobú funkčnosť systému a zároveň chránia podlahu pred jej poškodením. Na rovný, pevný a suchý podklad /podmienky v zmysle aktuálne platnej stavebnej normy/ sa najskôr položí základná parozábranná vrstva tvorená podložkou:

Aquaprotec vapour barier

 

Táto podložka má na spodnej strane vrstvu z netkanej textílie, ktorá ju lepšie stabilizuje k podkladu a zároveň chráni parozábrannú časť pred predratím, alebo pretlačením. Podložka je po stranách opatrená samolepiacou fóliou, vďaka čomu sa jednotlivé pásy k sebe prilepia a tak vytvoria pod podlahou celoplošnú parotesnú vrstvu s SD až 150.

Povrch podložky je opatrený striebornou fóliou s naznačenými líniami rezov, aby bolo rezanie podložky jednoduchšie a presnejšie. Strieborná odrazová vrstva v kombinácii s izolačnou podložkou Secura heat vinil click efektívne bránia úniku produkovaného tepla do podkladu a smerujú ho k podlahe tak, aby sa celá účinnosť vykurovania maximalizovala. Na túto prvú vrstvu sa následne inštaluje tepelne a akusticky izolačná vrstva. Táto vrstva sa vytvorí uložením jednotlivých kusov podložky:

Aquaprotect vapour barier

Secura heat vinyl click

 

Práve táto vrstva je rozhodujúca pre dokonalé izolačné /tepelný odpor až 0,17m2K/W/, akustické /redukcia krokového hluku až 18 dB/, ale najmä pevnostné vlastnosti celého podkladu. Podložka je vyrobená zo špeciálneho materiálu, ktorý pri hrúbke 5mm garantuje odolnosť proti stlačeniu až 500 kPa. Práve táto pevnosť garantuje to, že na takto položenú vrstvu je následne možné inštalovať aj minerálne kompozitné podlahy a vinyl bez toho, aby hrozilo riziko prelomenia alebo uvoľnenia spojov jednotlivých lamiel pri užívaní a zaťažení podlahy. Jednotlivé dielce podložky sa k sebe skladajú čo najtesnejšie a následne sa spoločne prepoja samolepiacou páskou tak, aby bol základ pod inštalovaný vykurovací film pevný a celistvý.

Secura heat vinyl click

 

Na tieto vrstvy sa následne inštaluje elektrický vykurovací film. Podmienkou je použitie vykurovacieho filmu, ktorého výkon je maximálne 80W/m2. Tým sa zabezpečí postupné nahrievanie podlahy, odstránia tepelné rázy a zabráni sa prehriatiu podlahy na jej povrchu. Vzhľadom na to, že inštalácia a spustenie elektrického vykurovacieho filmu si vyžaduje náležitú odbornosť, doporučujeme tento proces prenechať odborne spôsobilej osobe.

Aquaprotec heatfilm

 

Ako posledná vrstva sa na vykurovací film uloží Aquaprotec heatfilm.  Tento transparentný film je tiež zo spodnej strany opatrený vrstvou z netkanej textílie, ktorá ochraňuje vykurovací film pred jeho poškodením hranami jednotlivých lamiel podlahy. Film je po obvode tiež opatrený samolepiacim spojom a tak po uložení vytvorí ucelenú ochrannú vrstvu.

Teraz je podklad pripravený na inštaláciu niektorej z kolekcií minerálnych kompozitných podláh ARBITON. Pre dosiahnutie maximálneho výsledku je dôležité dbať na to, aby boli jednotlivé vrstvy podložiek, vykurovacieho filmu a podlahy vždy kladené kolmo na seba. Je preto dôležité pred samotnou inštaláciu správne zvoliť smer uloženia podlahy a na základe toho následne zvoliť správne smery ukladania každej z podkladových vrstiev. Použitím týchto materiálov a dodržaním inštalačného postupu zabezpečíte nielen funkčnosť, ale aj dlhodobú životnosť diela.

Aquaprotect heat film

Elektrický podlahové vykurovanie

 

 

Hľadáte informácie o podlahách, parketách, novinkách, špeciálnych ponukách a akciách?

20 rokov skúseností PARKETT MANN s podlahami sme zúročili do článkov o interiérových štýloch, novinkách, špeciálnych akciách aj informáciách o TOP produktoch - podlahy, parkety, lišty, podložky, príslušenstvo k podlahám.

Vyberte si tému kategórie článkov: