Powered by Smartsupp

Vyhľadávanie

Nie je kompozit ako kompozit

Nie je kompozit ako kompozit

Tak ako sa pri kúpe automobilu neuspokojíte iba s názvom auto, ale bude Vás zaujímať aj typ, vlastnosti, výkon, výbava..., tak pri výbere kompozitnej podlahy nepostačuje hľadať iba podlahu, ktorá je označená ako kompozitná.

Čo to vlastne ten kompozit je:

 • názvom kompozit sa označujú výrobky vytvorené z 2 alebo viacerých substancií-zložiek, ktoré výrobku dávajú nové vlastnosti, ktoré nemá ani jedna z týchto základných zložiek. Je teda veľmi jednoduché pod toto označenie ukryť prakticky akýkoľvek výrobok špecifických vlastností. Aby ste sa v tom dokázali presnejšie zorientovať, pripravili sme pre Vás stručný prehľad označení výrobkov a ich hlavných zložiek. My sa zameriame na kompozit ako názov označujúci novú kategóriu podlahových materiálov. To, čo majú všetky tieto výrobky-podlahy spoločné, je, že u týchto výrobkov ide o viacvrstvový podlahový materiál, ktorý sa najčastejšie skladá z 3, alebo viacerých vzájomne spojených vrstiev.


 

To, čo je z hľadiska mechanických vlastností pre finálny výrobok rozhodujúce,  je práve stredná tzv. nosná doska. A práve tam sa začína výrazné členenie výrobkov, ich vlastnosti a samozrejme ceny. 
Predstavme si aktuálne vyrábané a používané nosné dosky kompozitných podlách:

 • SPC – solid polymere core. Tvrdá kompozitná doska  extrudovaná do nekonečného pásu, ktorá je  formátovaná na samotné dosky, z ktorých sa následne navrstvením a zlisovaním dekoračných ochranných a akustických vrstiev a konečným formátovaním vyrobí  finálna podlaha.
 • EPC – expadnded polymer core. Hlavnou zložkou tohto výrobku je zmes plastov, ktoré pridaním napeňovačov zväčšujú svoj objem a následným zlisovaním vzniká štruktúra, ktorá je vďaka uzatvoreným vzduchovým bublinkám ľahšia, realtívne pevná a stabilná.
 • MPC – minerálne kompozitné dosky s obohatením o prírodné  zložky – najčastejšie vápenec, ktoré dávajú výrobku špecifické vlastnosti ako je rozmerová stabilita, pevnosť a odolnosť  (sem patria aj napr. MGO dosky obohatené o horčík, vďaka čomu je podlaha úplne nehorľavá...)
 • WPC – wood plastic compossite, alebo aj wood plastic coore. Hlavnou zložkou v tomto výrobku je drevo, resp. drevné vlákna, ktoré sú zmiešané s plastom a procesom extrúzneho lisovania sú z neho vyrábané nosné dosky, ktoré sa následne olepia dekoračným filmom.
 • ABA – konštrukcie výrobku tvoreného viacerými vzájomne zlepenými vrstvami rôznych materiálov.

Každá z týchto dosiek dáva výrobku určité vlastnosti, ale samozrejme prináša aj určité nevýhody. O výhodách je tu zbytočné písať, pretože na tie žiadny výrobca, či predajca pri prezentácii určite nezabudne. Skôr si pomenujme tých niekoľko hlavných nevýhod: 

 • SPC – veľmi ťažký, na manipuláciu a prepravu náročný výrobok
 • EPC – zle znáša výkyvy teplôt a ich vplyvom sa môže deformovať
 • MPC – vďaka použitým špeciálnym prímesiam relatívne drahší
 • WPC – požitie dreva ako hlavnej zložky veľmi ovplyvňuje vodeodolnosť výrobku. Reaguje na zmeny vlhkosti a jeho použitie do priestorov so zvýšenou vlhkosťou je obmedzené, prípadne náročné na aplikáciu
 • ABA - odolnosť a stabilita lepených spojov jednotlivých vrstiev sa časom a tepelným namáhaním znižuje, čo môže viesť k rozliepaniu, alebo deformovaniu podlahových dielcov

Podobné otázky

20 rokov skúseností PARKETT MANN s podlahami zúročené do komplexných rád a tipov pre výber novej podlahy, informácie o správnej montáži aj starostlivosti o parkety: